Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 12 • No 2 • 2001: 178-182
« Go Back
AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRİKS REZEKSİYONU İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF INGROWN TOENAIL WITH SEGMENTAL MATRIX RESECTION

Özcan PEHLİVAN1, Erkal BİLGİÇ2
1Gölcük Deniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Evre II ve III ayak tırnak batmalarında segmenter germinal matriks rezeksiyonunun etkinliğini saptamak ve popüler bir yöntem olan fenolizasyon ile karşılaştırmasını yapmak. Hastalar ve
Yöntem: Ayak birinci parmağında tırnak batması şikayeti olan 32 hastanın 40 batığının 30’una (%75) evre II, 10’una (%25) evre III tırnak batması tanısı konuldu. Hastalar poliklinik koşullarında lokal anestezi altında opere edilerek, segmenter germinal matriks rezeksiyonu ameliyatı yapıldı.
Bulgular: Hastaların 28’inin (%87.5) 35 batığının ortalama takip süresi 6.5 ay (6.0-8.0 ay), normal aktiviteye dönüş süreleri ortalama 12 gün (10-17 gün) oldu. Hiçbir batıkta nüks olmadı. İki (%5.7) batıkta spikül (onychoma ) oluşumu izlendi. İki (%5.7) batıkta ameliyat sonrası erken dönemde yumuşak doku infeksiyonu gelişti.
Sonuç: Evre II ve III tırnak batmalarında germinal matriksin segmenter rezeksiyonu, tekniğine uygun yapıldığı taktirde, fenolizasyonun sağlam dokulardaki destrüktif etkisine bağlı oluşabilecek komplikasyonların riskini önemli ölçüde azaltacak ve nüks oranı düşük olacaktır.

Anahtar kelimeler: Tırnak Batması; Segmenter Matriks Rezeksiyonu

Purpose: To determine the effectiveness of segmental germinal matrix resection in stage II and III ingrown toenails and to compare the results with pheolization which is one of the most popular methods of treatment.
Patients and methods: A total of 40 ingrown toenails, 30 (75%) stage II and 10 (25%) stage III, of 32 patients were treated by segmental germinal matrix resection operation, under regional digital anesthesia in the outpatient clinic.
Results: The average follow-up period of 35 ingrown toenails of 28 patients (87.5%) was 6.5 months (ranged from 6.0 to 8.0 months). The average time for returning normal daily activities was 12 days (ranged from 10 to 17 days). Postoperative complications were; two (5.7%) growth of onychoma (a small area of nail regrowth due to retained germinal matrix), two (5.7%) early soft tissue infection. There was no reccurrence.
Conclusion: Phenol cauterization may cause complications due to destructive effects of phenol. Segmental resection of germinal matrix, with careful surgical technique, in stage II and III ingrown toenails will decrease the risk of complications of phenolization with low recurrence rate.

Key words: Ingrown Toenail; Segmental Matrix Resection.

PEHLİVAN Ö, BİLGİÇ E. TREATMENT OF INGROWN TOENAIL WITH SEGMENTAL MATRIX RESECTION. Joint Dis Rel Surg 2001; 12(2):178-182